reklama
76 fotek, listopad 2016, 203 zobrazení, 1 komentář | cestování
Poslední sychravou listopadovou sobotu 26. 11. 2016 jsme se vydali do Slavkovského lesa, do míst nedaleko dolu Jeroným, kde stával hrad Plikenštejn. Pak jsme se prošli z Rovné do Kladské a pak cestou domů se zastavili v Pramenech, u Tří křížků a ochutnali i Grünskou kyselku, známou pod obchodním jménem Magnesia.
114 fotek, 5.11.2016, 266 zobrazení, 5 komentářů | cestování
Dobytčí trh se koná v sobotu ráno (5. 11. 2016) v městečku Can Cau 20 km severně od města Bac Ha a 9 km od čínské hranice. Je to velmi oblíbené místo u místních etnických menšin, jako jsou Květinoví H´mongové a Modří H´mongové (všimněte si jejich pozoruhodných oděvů). Trh se rozkládá na svahu, v jedné jeho úrovni jsou jednoduché stánky s jídlem a ve spodní části údolí se nabízí dobytek.
163 fotek, listopad 2016, 361 zobrazení, 3 komentáře | cestování
Ráno 2. listopadu 2016 přijíždíme nočním vlakem z Hanoje do města Lao Cai, které se rozkládá přímo na vietnamsko-čínské hranici. Město bylo za čínské invaze v roce 1979 zničeno a většina budov je nově postavená. Odtud pokračujeme minibusy do horského městečka Sapa, které bylo založené jako francouzská horská stanice v roce 1922. Bohužel výhledy na impozantní horskou scenérii jsou velmi často zahaleny hustou mlhou. Koloritem jsou místní lidé z různých etnických skupin zaplňující ulice svými pestrými oděvy. Tito lidé chodí na místní trh prodávat řemeslné výrobky a oděvy v etnickém stylu. Mnozí mají jenom základní vzdělání, přesto všichni mladí lidé mluví anglicky. V současné době Sapa prosperuje díky rozvíjejícímu se turismu. Nedaleko Sapy se tyčí pohoří Hoang Lien, kterému Francouzi říkají Tonkinské Alpy. V tomto pohoří je Fansipan ( 3 143 m n. m.) nejvyšší hora Vietnamu, věčně zahalená v mracích. Protože tomu bylo tak i za našeho pobytu, upustili jsme od záměru vyjet na jeho vrchol lanovkou, která byla nově otevřena před několika měsíci letošního roku.
Ze Sapy ( 1 200 m n. m.) vyjíždíme minibusy na výlet do vysoko položené vesnice Cat Cat (1 800 m n. m.), kde žijí H´mongové. Podnikáme zde procházku strmou a krásnou cestou dolů a nahoru za doprovodu desítek místních žen, které nám nabízejí své výrobky. Pokud bohové mlhy a mraků dovolí, otevírají se nádherné výhledy do okolních údolí.
163 fotek, 2.11.2016, 350 zobrazení, 5 komentářů | cestování
Hanoj je metropolí Vietnamu. Je to město s prastarou historií, které před několika lety oslavilo milénium. Zachovalo si svůj historický charakter, hlavně v centru, četnými památkami, úzkými klikatými uličkami s malebnými zákoutími a jezery. Město dostalo své současné jméno až v roce 1831 od císaře Minh Mang. V překladu Ha Noi znamená přibližně „město ležící na řece“. Střed města je rozdělen na tři části. První Hoan Kiem, kde se nachází stejnojmenné jezero ohraničené Song Hong (Červenou řekou), druhá Ba Dinh (nebo též Francouzská čtvrť), což je rezidenční oblast Hanoje, kde sídlí státní úřady, obchodní centra nebo luxusní hotely na břehu jezera Ho Tay (Západího jezera). A třetí, centrální část, představuje tvrť Dong Da, již tvoří převážně obytné domy, levnější kanceláře a hotely. Kolem středu města se staré francouzské koloniální domy mísí s moderními budovami, ale v periferních oblastech již drtivě převládá rychle se rozvíjející moderní výstavba. Přesto v Hanoji existuje mnoho míst souvisejících s historií, která stojí za vidění. Chrám Van Mieu byl založen zřejmě roku 1070 vladařem Ly Thanh Tong. Stal se první vietnamskou univerzitou, a jelikož byl zasvěcen mudrci Konfuciovi, výrazně přispěl k pozdějšímu rozmachu tohoto filozofického proudu v zemi. Krátce po roce 1800 vietnamští panovníci přesídlili do Hue a chrám přestal sloužit jako univerzita a centrum vietnamské vzdělanosti. V centru chrámu je svatyně Velkého spojení, v jejímž středu tojí Konfuciova socha obklopená čtyřmi dalšími sochami jeho nejlepších žáků. Nedaleko jsou umístěny sochy dalších deseti filozofů. Pagoda Chua Mot Cot – „pagoda na jedné noze“ – je nejmenší, ale zároveň nejznámější pagodou v Hanoji. Stojí uprostřed jezírka s lotosy, umístěná na pilíři (původně dřevěném), jenž je asi dva metry vysoký a v průměru měří 1,25 metru. Byla vystavěna na příkaz vládce Ly Thai Tong. Legenda praví, že vládci, který byl bez dědice, se v těchto místech ve snu zjevila bohyně milosrdenství. Seděla na lotosovém květu a držela v náruči chlapečka. Když se Ly probudil, uviděl prostou venkovskou dívku. Pochopil podobenství a s dívkou se oženil. Měl s ní syna a na paměť zjevení dal postavit tuto pagodu. Měla připomínat květ lotosu, symbol čistoty. Pagoda je v současnosti pouhou replikou, protože originál z roku 1049 zničili v roce 1956 Francouzi. Chrám Ngoc Son se nachází na ostrůvku uprostřed jezera Hoan Kiem (jezero Navráceného meče). Byl založen v 18. století. Je zasvěcen generálu Trang Hung Daovi, který ve 13. století zvítězil nad Mongoly. Dále slavným učencům Van Xuongovi a La Toovi, jenž je patronem lékařů. K chrámu na ostrůvku vede dřevěný vyřezávaný obloukový most, tradičně natřený červenou barvou. Jméno jezera je odvozeno ze známé pověsti o vládci Ly Thai Tongovi, jemuž bohové zapůjčili k vyhnání Číňanů ze země kouzelný meč. Hned po válce tu vladař plul po jezeře, jenže najednou se z vody vynořila obrovská zlatá želva, meč mu sebrala a zmizela s ním v hlubinách, aby jej navrátila jeho božským majitelům. V jezeře se od té doby stále chovají vodní želvy.
73 fotek, říjen 2016, 236 zobrazení, přidat komentář | cestování
Za podzimního sychravého a nevlídného počasí jsme se v sobotu 22. října 2016 vypravili do jižní části Slavkovského lea. Podnikli jsme vycházku z vesničky Kořen podél Kosího potoka do Michalových Hor a následně potom na Lazurový vrch.
134 fotek, 16.9.2016, 190 zobrazení, přidat komentář | cestování
Závěrečné album z našeho putování na Sever na setkání Eurorando 2016 zaznamenává naše zážitky ze dne 16. září 2016 při putování podél jižního pobřeží Švédska. Prohlédli jsme si megalitickou svatyni Ales Stenar, prošli se uličkami středověkého přístavu Ystad, spočinuli na nejjižnějším místě Švédska a seznámili se životem Vikingů ve Fotevikens museum nedaleko Trelleborgu.
131 fotek, 15.9.2016, 150 zobrazení, 2 komentáře | cestování
Album obsahuje náš program z 15. září 2016. Landskrona - v centru se nachází pevnost Citadellet ze 16. stol. Löddeköpinge - větrný mlýn z roku 1849, který byl v provozu až do roku 1940. Nyní je zrekonstruovaný. Malmö - třetí největší město Švédska, ležící na jihu země v regionu Scania (Skane). Malmö omývají vody Oresundské úžiny, která odděluje Švédsko od Dánska a která také spojuje Baltské moře se Severním mořem. Lund - je jedním z nejstarších měst ve Švédsku, je zde také jedna z nejstarších a největších švédských univerzit a také známá katedrála Lunds domkyrka. Nocleh: Kemp u jezera Ringsjän.
93 fotek, 14.9.2016, 178 zobrazení, 7 komentářů | cestování
Přírodní rezervace na pobřeží Baltského moře nabízí kromě nádherných pohledů i nejedno setkání s rozmanitými úkazy švédské fauny a flóry. Nejznámější lokalita Hovs Hallar se nachází na jihovýchodě Švédska, konkrétněji na severním cípu poloostrova Bjäre-halvön v regionu Skane. Poloostrov je situován směrem k Dánsku v úžině Kattegatt. Dnes ve středu 14. 9. 2016 tady podnikneme 20 km dlouhou pěší túru podél pobřeží z městečka Bastad přes cíp Hovs Hallar do městečka Torekov.
56 fotek, 12.9.2016, 165 zobrazení, 6 komentářů | cestování
V úterý 12. září 2016 jsme se před návštěvou Hamletovy pevnosti Kronborg v Helsingoru prošli podél jezera Esrum, prohlédli si klášter Aebelhot a osvěžili se v moři u rybářské vesničky Hornbaet.
61 fotek, 12.9.2016, 169 zobrazení, 2 komentáře | cestování
Album z pondělí 12. září 2016 zachycuje dvě letní sídla dánské královské rodiny Frederiksborg a Fredensborg.
185 fotek, 11.9.2016, 183 zobrazení, 2 komentáře | cestování
Při cestě na Sever jsme krásnou neděli 11. září 2016 prožili v Kodani, snad nejkrásnějším městě celé Skandinávie.
64 fotek, podzim 2016, 222 zobrazení, 9 komentářů | cestování
V sobotu 24. září 2016 jsme podnikli přechod přes Přírodní park Džbán. Túru jsme zahájili v Panenském Týnci a skončili v Novém Strašecí.
59 fotek, říjen 2016, 266 zobrazení, přidat komentář | cestování
V sobotu 8. října 2016 jsme podnikli turistický výlet do jižních brdských lesů. Nejprve jsme se vydali z Míšova přes Padrťské rybníky na vrchol Prahy a sestoupili do Nepomuku. Následoval okruh kolem vrchu Třemošná a nakonec jsme se zastavili u budhistické stúpy nedaleko Spáleného Poříčí.
70 fotek, 10.9.2016, 189 zobrazení, 12 komentářů | cestování
Album zachycuje obrázky z dánských měst Kolding, Nyborg s mostem přes Velký Belt a kostel sv. Benedikta v Ringstedu.
29 fotek, 10.9.2016, 155 zobrazení, 1 komentář | cestování
Nejsevernější německý přístav ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko asi 7 km od dánských hranic. Žije tu přibližně 84 000 obyvatel a můžeme tu najít univerzitu s přístavem. Začíná zde severomořsko – baltský průplav. Procházka historickou částí v přístavu.
71 fotek, 9.9.2016, 180 zobrazení, 2 komentáře | cestování
Z přístavu Büsum jsme podnikli 9. září 2016 lodní výlet na ostrov Helgoland. Na ostrově jsme se prošli po okružní turistické cestě k útesu Lange Anna a vrátili se zpět k přístavu. Nemohou zde přistávat velké lodě, tak jsme se museli vyloďovat a naloďovat na malých člunech.
41 fotek, 8.9.2016, 126 zobrazení, 3 komentáře | cestování
První naší zastávkou na cestě do Skandinávie bylo druhé největší německé město Hamburg. Podnikli jsme zde jen několikahodinovou krátkou procházku centrem města.
260 fotek, září 2016, 264 zobrazení, 2 komentáře | cestování, oslavy
Dne 17. září 2016 jsme se zůčastnili slavnostního zakončení evropského setkání turistů v Helsinborgu EURANDO 2016. Předtím jsme si prohlédli v Helsinborgu královskou zahradu Sofiero, historické jádro s městskou radnicí Rádhus, opevněnou strážní věž Kärnan a přístav.
49 fotek, srpen 2016, 210 zobrazení, 4 komentáře | cestování
Poslední srpnovou sobotu 27. 8. 2012 jsme se zúčastnili pochodu pořádaným sokolovskými turisty, který vedl Přírodním parkem Leopoldovy Hamry. Od strartu v Krajkové jsme se vydali k rašeliništi Studenec, pokračovali k rozhledně Cibulka a cíl byl na hradní zřícenině Hartenberk.
89 fotek, 13.8.2016, 175 zobrazení, 3 komentáře | cestování
O srpnové sobotě 13. 8. 2016 jsme se toulavým autobusem toulali na Radnicku. Od Liblína u soutoku Střely s Berounkou jsme zašli k hradu Libštejn. Dalším cílem byl zámek Březina a jeho zámecký park se zříceninou Salon. Po prohlídce Radnic jsme vystoupali na rozhlednu v Břasích. Procházku údolím Radnického potoka jsme zakončili v Hřesihlavech na vesnické country zábavě.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron